Podstawą nielegalne wycięcie drzew

   • 1 stycznia zmieniło się prawo, ale nie każdy może dowolnie i bezkarnie wycinać drzewa
  • Nie wolno ich usuwać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • Z tego względu jeden z właścicieli dostał karę w wysokości ponad 14 milionów złotych 

1 stycznia zmieniło się prawo, ale nie oznacza to, że każdy może dowolnie i bezkarnie wycinać drzewa. Nie wolno ich usuwać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli np. pod inwestycje deweloperskie bez zezwolenia wydanego przez Urząd Marszałkowski.

Od początku roku łódzkie służby – wydział ochrony środowiska i straż miejska – mają ręce pełne roboty. W wielu przypadkach drzewa usuwane są zgodnie z nowym prawem, ale występują również przypadki łamania prawa i wtedy dochodzi do interwencji oraz naliczania kar.

14 milionów 588 tysięcy złotych to kara, jaką dostał właściciel terenu między rzeką Jasień i ul. Pabianicką, niedaleko wylotu z Łodzi. Wyciął tam bez pozwolenia od Marszałka 153 drzewa: w tym ponad 90 dębów i ponad 50 brzóz. Wyciął je w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - dla tego terenu dostał decyzję o warunkach zabudowy dla osiedla mieszkaniowego.

Skąd taka wysokość kary? Za każdy centymetr obwodu wyciętego drzewa liczonych jest 1000 złotych kary. Tu było ponad 150 dużych drzew, więc kara wynosi prawie 15 milionów złotych.

Kolejną karę dostanie właściciel terenu, o którym ostatnio było głośno – przy ul. Piotrkowskiej 170/Sienkiewicza. Nastąpiła tam wycinka drzew również związana z planowaną inwestycję deweloperską. WOŚiR oblicza właśnie wysokość kary za wycięcie ok. 40 drzew.

Aktualnie prowadzonych jest 13 postępowań dotyczących kar pieniężnych za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody.

Kary są nakładane, jeżeli istnieją dowody na to, że drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, nie były usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd