Straż Miejska ostrzega przed odpowiedzialnością karną

   • We Włodawie do płoszenia ptaków używane są petardy hukowe
  • Wykorzystywanie tych środków pirotechnicznych jest w tym okresie niedopuszczalne
  • Problematyczny jest również nawyk dokarmiania ptaków 

Jak wynika z informacji przekazanej przez Straż Miejską we Włodawie, do płoszenia ptaków na terenie miasta używane są petardy hukowe. Wykorzystywanie środków pirotechnicznych – zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami – jest jednak dopuszczalne jedynie w sylwestra i nowy rok. W pozostałym okresie jest to wykroczenie z art. 51 kodeksu wykroczeń, za co grozi mandat 500 złotych, a w przypadku skierowania sprawy do sądu – grzywna nawet do 5 000 zł.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt zakaz umyślnego płoszenia i niepokojenia ptaków obowiązuje między innymi w miejscach noclegu oraz w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych.

Zaś zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody płoszenie jest wykroczeniem i podlega odpowiedzialności karnej. Jak można wyczytać w jego treści, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową – podlega karze aresztu albo grzywny.

Problematyczny jest również obserwowany wśród mieszkańców nawyk dokarmiania ptaków. Według środowisk ekologicznych i ornitologów może to przynosić odwrotne skutki i być niekiedy wprost zagrożeniem dla zdrowia ludzi. O ile usprawiedliwić można dokarmianie ptaków w okresie zimowym, podczas zalegania grubej warstwy śniegu lub występowania silnych mrozów, o tyle takie dokarmianie w pozostałym okresie jest wysoce szkodliwe dla samych ptaków.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd