Ministerstwo spełnia obietnice

   • Ministerstwo Kultury przygotowało dwa projekty zmian dot. abonamentu RTV
  • Pierwszy, ma być uchwalony w połowie obecnego roku
  • Założenia zaprezentował przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z zapowiedziami zajęło się regulacjami dotyczącymi abonamentu radiowo-telewizyjnego. Przygotowano aż dwa projekty zmian. Pierwszy, ma być uchwalony w połowie obecnego roku. Zdaniem resortu ma on podnieść wpływy z abonamentu do 1,3–1,4 mld złotych z ściąganych obecnie 700 mln złotych. Kolejny, poddany będzie pod głosowanie później i ma za zadanie nadanie abonamentowi charakteru opłaty powszechnej.

– Pierwszy projekt, który wkrótce będzie procedowany i będzie inicjatywą rządową, to będzie krok pod tytułem: uszczelnienie abonamentu. Będzie to projekt nowelizacji obecnie obowiązującej ustawy abonamentowej i będzie on polegał na wprowadzeniu takich instrumentów, które spowodują poprawę ściągalności abonamentu według dotychczasowych zasad, czyli że abonament jest płacony od każdego gospodarstwa domowego w wysokości 22,70 zł miesięcznie – prezentował pomysł ministerstwa przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański.

Do uiszczenia abonamentu zobowiązane będzie każde gospodarstwo domowe. Organem pobierającym opłaty zostanie nadal Poczta Polska. Będzie ona wysyłać upomnienia do uchylających się od opłat pod groźbą wszczęcia postępowania przez Urząd Skarbowy.

Ponadto, zgodnie z projektem, do informowania o obowiązku płatności zobowiązani będą również operatorzy telewizji kablowych, platform cyfrowych oraz inni operatorzy telewizyjni. Będą oni również zobligowani do podania danych swoich klientów Poczcie Polskiej.