Nowe rozwiązania dla korzystających z usług instytucji finansowych

   • Zapowiedzi działań mających chronić klientów instytucji finansowych
  • Wprowadzono dodatkowe mechanizmy zabezpieczające i rozwiązania techniczne
  • To efekt próby zewnętrznej ingerencji w system informatyczny KNF 

Komisja Nadzoru Finansowego, odpowiadająca za nadzór nad stabilnością i bezpieczeństwem rozwoju rynku finansowego w Polsce, zapowiedziała podjęcie działań mających chronić klientów instytucji finansowych.

– Ostatnio doświadczyliśmy cyberataku na naszą stronę internetową. Przygotowując nowe rozwiązanie informatyczne chcielibyśmy lepiej wyeksponować, na nowej stronie internetowej, kwestie związane z bezpieczeństwem klientów instytucji finansowych –zakomunikował przewodniczący KNF Marek Chrzanowski.

Próba zewnętrznej ingerencji w system informatyczny KNF została wykryta na początku lutego. Wówczas strona urzędu w celu zabezpieczenia dowodów została przez administratorów wyłączona, a materiał przekazano do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak udało się ustalić, celem ataku nie były dane KNF, a wykorzystanie strony internetowej do przekierowań użytkowników na domeny dystrybuujące złośliwe oprogramowanie.

Zdarzenie to zwróciło jednak uwagę KNF-u na nowe zagrożenia. Zdaniem Chrzanowskiego wprowadzono dodatkowe mechanizmy zabezpieczające i rozwiązania techniczne, które mają uniemożliwić naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego w przyszłości. Ponadto, wdrażając działania naprawcze, dokonano przeglądu procedur wewnętrznych, a w jego efekcie zainicjowano współpracę z audytorem zewnętrznym.