Zmiany od 1 stycznia 2018 roku

   • Przyjęto projekt ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
  • W założeniach zmiany wystawiania zwolnień lekarskich
  • Papierowe druki ZUS ZLA zachowane tylko do końca roku 

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Umożliwia on wystawianie papierowych zwolnień lekarskich wyłącznie do końca obecnego roku.

Zgodnie z treścią nowelizacji, od 1 stycznia 2018 roku na udokumentowanie czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny ma zostać wprowadzona dodatkowa, elektroniczna forma uwierzytelniania druku ZUS ZLA.

– Obok dotychczasowych form uwierzytelniania – kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP – lekarze będą mogli elektronicznie podpisać zaświadczenie z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – głosi komunikat Centrum Informacyjnego Rządu.

Celem zmian jest usunięcie barier w obsłudze zaufanego profilu ePUAP i usunięcie kosztów związanych z zakupem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który dotąd obciążał lekarzy powodując, że elektroniczne zwolnienia lekarskie wystawiane były wyłącznie w 1,5% przypadków.