Nowy projekt zmian kodeksu karnego

   • Na jutrzejszym posiedzeniu Rada Ministrów omówi projekt zmian w Kodeksie karnym
  • Ma on poprawić efektywność egzekwowania świadczeń alimentacyjnych
  • Dodatkowo projekt wprowadza nowy kwalifikowany typ przestępstwa niealimentacji 

Na dzień jutrzejszy zaplanowano ostatnie w bieżącym roku kalendarzowym posiedzenie Rady Ministrów. W porządku obrad uwzględniony został m.in. projekt zmian w Kodeksie karnym, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jego istotą jest wprowadzenie rozwiązań prawnych, zmierzających do poprawy efektywności egzekwowania świadczeń alimentacyjnych przez osoby uprawnione oraz do wyeliminowania zjawiska celowego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego przez zatajanie dochodów i posiadanego majątku.

– Nowelizacja uwzględnia eliminację dotychczasowych znamion w postaci uporczywości i niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osoby uprawnionej na rzecz bardziej obiektywnego kryterium w postaci zaległości alimentacyjnych stanowiących równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych albo opóźnienia zaległego świadczenia innego niż okresowe wynoszącego co najmniej trzy miesiące – głosi uzasadnienie projektu zmian.

Dodatkowo projekt wprowadza nowy kwalifikowany typ przestępstwa niealimentacji, które ma podlegać surowszej odpowiedzialności sprawcy.

Jeżeli projekt zmian zostanie zaakceptowany w obecnym kształcie i przegłosowany w parlamencie, może wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.