Opublikowano projekt rozporządzenia

   • Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
  • W większości powtarza on dotychczasowe regulacje
  • To konieczność wynikająca z delegacji ustawowej 

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych. Jego powstanie to konieczność wynikająca z delegacji ustawowej zawartej w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Będzie ona obowiązywać od 1 marca 2017 roku.

Z uwagi na techniczny charakter zainicjowanego procesu legislacyjnego, projekt rozporządzenia w większości powtarza regulacje zawarte w rozporządzeniu do wcześniejszej ustawy. Różnice, które pojawiają się w treści regulacji, wynikają jedynie z konieczności zastosowania jednolitego nazewnictwa, które zostało zastosowane wobec organów Służby Celnej w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej.

Z tego względu wskazany obecnie organ kontrolujący przesyłki pocztowe – właściwy organ Służby Celnej – zastąpiono naczelnikiem urzędu celno-skarbowego. Powielone zostały natomiast przepisy dotyczące procedur kontroli przesyłek pocztowych wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i z niego wysyłanych. Nadal utrzymują one ogólne zasady, przewidziane w przepisach krajowych i wspólnotowych.

W odniesieniu do pozostałych obszarów, nadzór dotyczyć ma przepisów dotyczących zakazów w obrocie i regulacji podatkowych w zakresie akcyzy.