Ustawy przegłosowana w sejmie

   • Na wczorajszym posiedzeniu sejmu przegłosował likwidację Ministerstwa Skarbu
  • Jego rolę ma przejąć z dniem 1 stycznia Prezes Rady Ministrów
  • Teraz obie ustawy trafią pod obrady Senatu 

Na wczorajszym posiedzeniu sejmu odbyło się głosowanie nad ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisami wprowadzającymi ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Ich celem jest likwidacja dotychczasowego koordynatora polityki właścicielskiej państwa – Ministerstwa Skarbu– i oddanie jego roli z dniem 1 stycznia 2017 roku Prezesowi Rady Ministrów lub delegowanym przez niego ministrom branżowym.

Pomysły te są realizacją zapowiedzi premier Beaty Szydło. Mają ograniczyć biurokrację w sferze administracji państwa i w efekcie przyczynić się do znacznych oszczędności. Szacowane są one nawet na około 100 milionów złotych w ciągu roku.

Do ustaw wprowadzono poprawki, które rekomendowała sejmowa Komisja do spraw Energii i Skarbu Państwa. Były to jednak wyłącznie zmiany doprecyzowujące i redakcyjne. W takim kształcie za przyjęciem pierwszej z ustaw opowiedziało się 229 posłów, przeciw było 200, nikt nie wstrzymał się od głosu. Przepisy wprowadzające zdobyły zaś poparcie230 parlamentarzystów wobec 196 głosów sprzeciwu i jednym, który się wstrzymał od głosowania.

Teraz obie przegłosowane przez sejm ustawy trafią pod obrady Senatu.