Projekt ws. instytucji nadzorującej po konsultacjach

   • Zakończyły się konsultacje społeczne projektu ustawy o NCRSO
  • Jego istotą jest zapewnienie transparentności w przyznawaniu środków finansowych
  • Raport z konsultacji ma być ujawniony i udostępniony 

Z ostatnim dniem stycznia zakończyły się konsultacje społeczne projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego(NCRSO). Istotą nowego projektu jest zapewnienie większej transparentności w przyznawaniu środków finansowych i zrównoważenie dostępu do programów wspierania społeczeństwa obywatelskiego wśród organizacji, które ze względu na działanie w małych miejscowościach do tej pory nie miały takich możliwości.

Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będzie miało za zadanie zastąpić Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we wspieraniu organizacji pozarządowych i rozdzielaniu przeznaczonych dla nich środków. Na jego czele ma stać prezes przy wsparciu Rady Narodowego Centrum, zaś nadzór będzie sprawować pełnomocnik rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego.

– Projekt ustawy o Narodowym Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego na początku marca powinien zostać skierowany do Rady Ministrów; nowa instytucja może rozpocząć działanie w drugim kwartale br. – zapowiada Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Częściowo zmieni się krytykowany – moim zdaniem niesłusznie – rozdział dotyczący trybu realizacji zadań przez Narodowe Centrum. Będziemy chcieli go w znacznie większym stopniu oprzeć na zasadach i regulacjach uwzględnionych w ustawie o działalności pożytku publicznego – dodał.

Raport z konsultacji, w których wzięło udział prawie tysiąc osób z ok. 800 organizacji pozarządowych, ma być ujawniony i udostępniony.