Niepełnosprawni na rynku pracy

Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w Polsce wciąż pozostawia wiele do życzenia. Firmy boją się zatrudniać pracowników z niepełnosprawnością, nie znając przepisów oraz zasad dofinansowywania tego typu stanowisk pracy.

Niepełnosprawni to grupa zupełnie niesłusznie odsuwana na margines życia zawodowego. Bardzo często osoby te wywiązują się ze swoich zadań lepiej niż ich w pełni sprawni koledzy. Są ambitne i perfekcyjnie wykonują przydzielone obowiązki.

Niestety, w lipcu 2016 r. ulgi na rzecz osób niepełnosprawnych stały się mniej atrakcyjne, co prawdopodobnie spowoduje jeszcze większą tendencję spadkową w tej grupie zawodowej na rynku pracy.