Finansowe organy państwa pod lupą

   • NIK skontroluje zaangażowanie finansowych organów państwa ws. frankowiczów
  • W zakresie analiz m.in. korzystanie z uprawnień procesowych
  • Wątpliwości dot. nadzoru bankowego zgłaszano już w 2010 roku 

Jak wynika z zapowiedzi Najwyższej Izby Kontroli, działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego w zakresie ochrony klientów banków, którzy zaciągnęli kredyty we frankach, zostaną szczegółowo przeanalizowane i sprawdzone. W zakresie kontroli znajdzie się m.in. wykonywanie obowiązków kontrolnych na rzecz stabilności sektora finansowego i korzystanie z uprawnień procesowych oraz zaangażowanie w postępowania sądowe wytaczane bankom przez klientów.

– Prezes NIK podjął decyzję o przeprowadzeniu jeszcze w bieżącym roku kontroli działalności organów państwa, m.in. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Narodowego Banku Polskiego w zakresie ochrony klientów banków, którzy zaciągnęli tzw. kredyty frankowe. NIK w szczególności będzie chciała przyjrzeć się skuteczności nadzoru nad bankami oraz skuteczności ochrony konsumentów, sprawowanych przez właściwe organy. Ponadto zweryfikowania wymaga kompletność i adekwatność przepisów, na podstawie których działają organy nadzorujące sektor finansowy, w szczególności w związku z przedłużającym się procesem systemowego rozwiązania problemu tzw. kredytów frankowych– wyjaśniono w komunikacie.

Wątpliwości w zakresie działań organów nadzoru bankowego w obserwowanej sytuacji zwiększania ilości kredytów w walutach obcych dostępnych na rynku NIK zgłaszał już w 2010 roku.

– W raporcie z 2014 roku NIK wskazywała brak skutecznej ochrony praw klientów podmiotu rynku finansowego z uwagi m.in. na małą skalę kontroli wzorca umów oraz niską skuteczność prewencyjnego oddziaływania, w tym stosowania kar wobec podmiotów naruszających zbiorowe interesy konsumentów – można oświadczył NIK.