Rząd nie wyklucza zmian w przepisach

   • Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów nie wyklucza zmian w ZUS dla małych firm
  • Mimo negatywnej opinii ZUS, zmiany mogą wejść w życie już od przyszłego roku
  • Według resortu, z nowych rozwiązań mogłoby skorzystać ok. 325 tysięcy firm 

Jak powiedział w rozmowie z PAP przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, mimo negatywnej opinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rząd nie wyklucza, że mały ZUS dla małych firm może wejść w życie od przyszłego roku.

– Z projektem tym była związana jedna główna uwaga, która dotyczyła „części przychodowej”. Chodziło (o naliczanie składek – przyp. red. PAP) od przychodu, a nie od dochodu. Stąd były formułowane uwagi m.in. przez ZUS. Z tego względu, że branie pod uwagę tylko przychodu spowoduje, że nie będzie to równe traktowanie, bo niektóra działalność ma przychód spory, a dochód niewielki. I w tym kierunku poszło to do uzgodnień jeszcze raz, ale jeszcze będziemy się tym zajmować – powiedział.

Minister Kowalczyk wyjaśnił, że w „formie przychodowej” projekt „raczej upadł”.

– Jeśli natomiast chodzi o samą ideę, żeby obniżyć składki dla firm najmniejszych, to nie upadł – podkreślił w rozmowie z PAP. Minister nie wykluczył, że nowe przepisy mogą wejść w życie od 1 stycznia 2018 r.

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt, który przewiduje niższe składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców osiągających miesięczny przychód poniżej 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. W tym roku to 5 tys. złotych. Z nowych rozwiązań mogłoby skorzystać, według resortu, ok. 325 tysięcy firm. Na niższe obciążenie może liczyć m.in. ponad 10% osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Proponowana regulacja ma także na celu zachęcenie do podjęcia legalnej działalności osoby, które dotychczas pozostają w szarej strefie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych negatywnie zaopiniował projekt Ministerstwa Rozwoju, uznał, że w przedstawionej do konsultacji formie naruszałby obowiązującą w systemie ubezpieczeń społecznych zasadę równego traktowania. ZUS uznał też, że projekt zaproponowany przez MR może doprowadzić do rozszczelnienia systemu emerytalnego.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl