Przygotowano rządowy projekt

   • Rząd premier Szydło przygotował projekt nowej ustawy repatriacyjnej
  • Zakłada ona stworzenie Rady do Spraw Repatriacji
  • Projekt nowelizacji będzie teraz uzgadniany w resortach rządowych i konsultacjach społecznych 

Rząd premier Szydło przygotował projekt nowej ustawy repatriacyjnej. Zakłada ona stworzenie Rady do Spraw Repatriacji. Organ ten będzie logistycznym centrum działań, zmierzających do ponownego przesiedlenia Polaków na teren Polski. Po powrocie będą oni przebywać w specjalnych ośrodkach o standardzie hotelu turystycznego, prowadzonych przez wyłonione w konkursie stowarzyszenia i fundacje. Pobyt będzie trwał jednak nie dłużej niż 12 miesięcy. Na kolejny okres została przewidziana dla dopłata do czynszu. Koszty wszystkich operacji repatriacyjnych mają być pokrywane z rezerwy celowej budżetu państwa.

Powracającym do kraju Polakom pomagać ma tzw. osoba wspierająca, przydzielana przez gminę na wniosek zainteresowanych.

– Zadaniem osoby wspierającej będzie pomoc repatriantowi w adaptacji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – wskazuje uzasadnienie ustawy.

Projekt nowelizacji będzie teraz uzgadniany w resortach rządowych i konsultacjach społecznych.

– To była hańba narodowa, że przez tyle lat nic w tej sprawie nie robiono – komentowała nowe regulacje prezes Związku Repatriantów Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Ślusarek.

Zgodnie z założeniami, w ciągu najbliższych 9 lat z nowych możliwości ma skorzystać ponad 10 tys. Polaków, głównie z Kazachstanu i pozostałych azjatyckich części dawnego ZSSR. Szacuje się, że obszar ten wciąż zamieszkiwany jest przez 900 tys. osób o polskiej narodowości.