Komitet Stabilności Finansowej zarekomendował zmiany

   • Zapowiedzi wiceministra rozwoju i finansów Leszka Skiby
  • Plany zmian w przepisach dotyczących funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
  • Nowelizacja pozwolił dostosować regulacje do aktualnej sytuacji kredytobiorców 

Jak wynika z odpowiedzi na poselską interpelację wiceministra rozwoju i finansów Leszka Skiby, resort planuje wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Obecnie działa on w oparciu o ustawę o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy z dnia 9 października 2015 roku. Zgodnie z jej zapisami, oferuje pomoc osobom fizycznym z kredytem znacznie obciążającym budżet gospodarstwa domowego, dzięki wpłatom kredytodawców, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni, zwrotom wsparcia oraz dochodom z inwestycji wolnych środków Funduszu.

Planowana nowelizacja to efekt rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej. Zmiany wprowadzone zgodnie ze wskazaniami miałyby polepszyć wykorzystanie środków funduszu na wsparcie kredytobiorców walutowych i złotowych.

– Ponadto, środki funduszu mogłyby być wykorzystane na inne formy wspierania procesu dobrowolnej restrukturyzacji portfela walutowych kredytów mieszkaniowych. Aktualnie ww. rekomendacje są przedmiotem analiz w Ministerstwie Finansów jak i dyskusji grupy roboczej do spraw kredytów walutowych w ramach KSF – można przeczytać w dokumencie. – Ministerstwo Finansów pracuje również nad rozwiązaniami, które ukierunkowane byłyby na wsparcie procesu restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych.

Zdaniem Ministerstwa Rozwoju i Finansów rozszerzenie oraz zweryfikowanie kryteriów przyznawania wsparcia kredytobiorcom pozwoliłaby dostosować je do aktualnej sytuacji finansowej i osobistej kredytobiorców.