Sejm uprościł prowadzenie działalności gospodarczej

   • W piątek sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
  • Ustawa zawiera ponad 30 uproszczeń dla przedsiębiorców
  • Zmieniono zobowiązania w zakresie podatków, księgowości, kontroli skarbowej, regulaminów pracy oraz robót budowlanych 

Jak podało w komunikacie Ministerstwo Rozwoju, w miniony piątek sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

– Ustawa, za którą głosowało 430 posłów, zawiera ponad 30 uproszczeń dla przedsiębiorców. Rządowe propozycje zakładają m.in. ochronę podatników przed zmianami interpretacji prawa, mniejszą uciążliwość kontroli w firmach i łagodniejsze przepisy prawa pracy – napisano w komunikacie.

Uchwalona nowelizacja to pierwszy z 8 projektów, które mają zostać wprowadzone do regulacji prawnych w ramach pakietu „100 zmian dla firm”. Zakłada przede wszystkim zniesienie konieczności występowania o indywidualne interpretacje podatkowe i ochronę działania zgodnie z utrwaloną praktyką interpretacyjną wobec przedsiębiorców. Ponadto zmieniono również zobowiązania w zakresie prowadzenia księgowości, wyników kontroli skarbowej, sporządzenia regulaminów pracy i wynagradzania oraz robót budowlanych.

– Uproszczenie i poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej oraz zwiększenie konkurencyjności naszej gospodarki – jest zasadniczym celem przygotowanej ustawy. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki redukcji niektórych obowiązków administracyjnych, wprowadzeniu regulacji wspierających rozwój przedsiębiorczości i zwiększających efektywność pracy, usprawnieniu procesu inwestycyjnego oraz zmniejszeniu uciążliwości kontroli działalności gospodarczej. Nowe przepisy gwarantują bardziej stabilne prawo. Konkretne rozwiązania są korzystne zwłaszcza dla małych i średnich firm – wskazywano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Oszczędności wynikające z mniejszej restrykcyjności obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców oszacowano na ok. 230 mln zł w pierwszym roku obowiązywania ustawy.