Unijne zasady dla wierzycieli

   • Prezydent Duda sygnował podpisem zmianę Kodeksu postępowania cywilnego
  • Po wejściu w życie zmian zostaną ujednolicone warunki zabezpieczenia rachunku dłużnika
  • Ustawa zacznie obowiązywać od 18 stycznia 2017 roku 

W dniu wczorajszym prezydent Andrzej Duda sygnował podpisem ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Najistotniejsza zmianą jest ujednolicenie procedury zabezpieczenia wierzytelności na rachunku bankowym dłużnika z obowiązującą na terytorium Unii Europejskiej. Po wejściu w życie zmian, warunki, na jakich może to nastąpić, staną się takie same, bez względu na to, w jakim państwie rachunek jest prowadzony.

– Ustawa ma na celu umożliwienie skutecznego stosowania w polskim porządku krajowym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych – podano w oficjalnym komunikacie na stronie prezydenta.

Co więcej, w każdym państwie członkowskim UE uznawany i wykonalny będzie europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym, jeśli zostanie on wydany w jednym z krajów UE. Jego wydawanie ma mieć miejsce w postępowaniu niejawnym – bez uprzedniego wysłuchania i powiadomienia dłużnika.

– Znaczącym ułatwieniem dla wierzycieli będzie wprowadzenie możliwości pozyskiwania informacji na temat rachunków bankowych należących do dłużnika na potrzeby wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na takim rachunku – wskazano dodatkowo.

Ustawa wejdzie w życie od 18 stycznia 2017 roku.