Powstał projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego

 


  • Projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości

  • Istotą reforma przedawnienia roszczeń

  • Celem zmian ograniczenie przypadków zastraszania osób nieświadomych swoich praw

 

Jak wynika z informacji uzyskanej przez portal „Puls Biznesu”, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego, który doprecyzuje czas, w którym wierzyciel może żądać zaspokojenia roszczenia.

Istotą nowelizacji jest reforma przedawnienia roszczeń polegająca na zobowiązaniu sądu do ustalenia z urzędu, czy zadłużenie, które jest przedmiotem sprawy, nie jest przedawnione. W przypadku stwierdzenia przedawnienia, skład orzekający miałby oddalać powództwo i ostatecznie proces spełniania roszczeń wierzyciela.

Resort przekonuje, że zmiany w przepisach ograniczą przypadki zastraszania i nękania osób nieświadomych, że dług może być przedawniony. Ponadto ma być korzystne dla przedsiębiorców oczekujących na odzyskanie wierzytelności, zmniejszając liczbę spraw i przyspieszając proces dochodzenia spłaty długu.

Ponadto projekt zakłada skrócenie terminów przedawnienia roszczeń majątkowych do sześciu lat. Nowelizacja nie obejmie jednak zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wynikających ze świadczeń okresowych, których okres przedawnienia nadal będzie wynosić 3 lata.