Projekt ułatwia zameldowanie, ale go nie znosi

   • Na 1 stycznia 2018 roku zaplanowano wejście w życie zmian w przepisach o meldunku
  • Jak przekonują twórcy projektu, utrzymanie obowiązku meldunkowego to konieczność
  • Nowelizacja przewidziała jednak wiele uproszczeń 

Na 1 stycznia 2018 roku zaplanowano wejście w życie zmian w przepisach o zniesieniu obowiązku meldunkowego według projektu ustawy, który został przygotowany przez rząd. Zgodnie z jego treścią realizacja obowiązku meldunkowego na pobyt stały lub czasowy ma być uproszczona, ale nie zniesiona.

Jak przekonują w uzasadnieniu twórcy projektu, utrzymanie obowiązku meldunkowego to konieczność, która zagwarantuje prawidłową realizację zadań administracji publicznej wobec obywatela. Gromadzenie danych dotyczących miejsca i charakteru czasowego zamieszkania ma bowiem usprawniać wypłatę świadczeń, umożliwiać ustalanie liczby radnych, przeprowadzanie referendum lokalnego i realizację polityki bezpieczeństwa wewnętrznego, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi.

Nowelizacja przewidziała jednak możliwość zameldowania się z jednoczesnym wymeldowaniem się z pobytu czasowego w jednym formularzu oraz dopełnienia obowiązku meldunkowego drogą cyfrową przez dokumenty elektroniczne lub skany, potwierdzane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Oryginał będzie trzeba złożyć w urzędzie wyłącznie w razie wątpliwości co do ich treści.

Samo zameldowanie ma zaś nabrać charakteru materialno-technicznego, nie – jak dotychczas – decyzji administracyjnej.