Niezarejestrowane od jutra przestaną działać

   • Dziś mija ostatni dzień, w którym można zarejestrować karty SIM
  • Obowiązek ich ewidencjonowania wynika z przyjętej w 2016 roku ustawy antyterrorystycznej
  • Przed nadużyciami przy rejestracji ostrzega UKE i GIODO 

Dziś mija ostatni dzień, w którym można zarejestrować karty SIM. Obowiązek ich ewidencjonowania wynika z przyjętej w 2016 roku ustawy antyterrorystycznej. Uzasadniono go zwiększeniem bezpieczeństwa obywateli poprzez ograniczenie możliwości komunikowania się oraz ukrywania przestępców, zwłaszcza zaangażowanych w działalność terrorystyczną. Ustawowe obciążenie dotyczy również kart znajdujących się w innych niż telefony komórkowe urządzeniach.

Rejestracja karty polega na przekazaniu operatorowi telekomunikacyjnemu w punktach sprzedaży, za pośrednictwem specjalnych formularzy przez internet, SMS bądź poprzez systemy bankowości online danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numer PESEL lub nazwy, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku cudzoziemców – numeru paszportu lub karty pobytu), a także podaniu numeru karty SIM, z którym mają być one powiązane.

Jak ostrzega Urząd Komunikacji Elektronicznej, rejestracji karty SIM nie można dokonać przez telefon ani za pośrednictwem poczty elektronicznej. Generalny Inspektor Danych Osobowych przypomina zaś, że nawet na potrzeby rejestracji nie powinno się przekazywać kopii dokumentów tożsamości.\

– Proces pozyskiwania podczas rejestracji kart prepaid kopii (ksero lub skanu) dokumentu tożsamości przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych może zatem prowadzić do pozyskiwania nadmiarowego, niewymaganego przepisami prawa zakresu danych osobowych i z tego powodu taki sposób pozyskiwania danych nie powinien być stosowany – ostrzega GIODO.

Wszystkie karty prepaid niezarejestrowane w terminie podanym w ustawie przestaną działać 2 lutego.