Według Straży Granicznej, każdego dnia z udogodnienia korzysta 2–3 tys. osób

   • Od 11 czerwca zniesiony został obowiązek posiadania wiz przez obywateli Ukrainy
  • Mogą wjechać do UE na 90 dni w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych
  • Nie oznacza zwolnienia z konieczności spełnienia pozostałych warunków wjazdu 

Od 11 czerwca zniesiony został obowiązek posiadania wiz przez obywateli Ukrainy podróżujących do Unii Europejskiej. Oznacza to, że mogą oni wjechać do krajów członkowskich bez wizy na 90 dni w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych.

Według danych Straży Granicznej każdego dnia z udogodnienia tego korzysta 2–3 tys. obywateli Ukrainy. Niektórym jednak się to nie udaje.

Jak podała w piątek Straż Graniczna, 50-letnia obywatelka Ukrainy próbowała wwieźć do Polski swojego 8-letniego syna ukrytego w walizce. Kobieta podróżowała pociągiem. Dziecko, ukryte pod warstwą odzieży, nie posiadało paszportu biometrycznego. Ta sama para została zatrzymana także 11 czerwca, w pierwszym dniu obowiązywania bezwizowego ruchu granicznego. Wtedy dziecko również nie posiadało paszportu. Matka i jej syn zostali cofnięci z granicy. Obywatelka Ukrainy za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy została ukarana mandatem w wysokości 200 zł.

Zniesienie obowiązku wizowego nie oznacza zwolnienia z konieczności spełnienia pozostałych warunków wjazdu określonych w Kodeksie Granicznym Schengen. Obywatele Ukrainy muszą nie tylko posiadać ważny paszport biometryczny, ale również uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu, posiadać wymagane środki finansowe i ubezpieczenie. Osoby takie nie mogą także widnieć w bazach danych jako te, którym odmówiono wcześniej wjazdu z różnych przyczyn.

Pobyt bez obowiązku posiadania wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Do 90 dni wliczane będą również poprzednie pobyty krótkoterminowe cudzoziemca np. na podstawie uprzednio posiadanej wizy Schengen. Liberalizacja przepisów nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Obywatele Ukrainy przekraczający granicę w ruchu bezwizowym mogą wykonywać pracę na terytorium Polski pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów np. oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl