MSZ zaskarżyło decyzję jako błędną kwalifikację

   • Polski zaskarżył do Trybunału Sprawiedliwości UE decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą podatku handlowego
  • Organowi unijnemu zarzucono dokonanie błędnej kwalifikacji podatku
  • W nakazaniu zawieszenia jego stosowania dopatrzono się naruszenia unijnego prawa 

Jak wynika z informacji przekazanej przez rzeczniczkę Ministerstwa Spraw Zagranicznych Joannę Wajdę, polski rząd skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą podatku handlowego.

Organowi unijnemu zarzucono w niej dokonanie błędnej kwalifikacji podatku i uznanie go za pomoc państwa w postaci faworyzowania mniejszych sklepów. Co więcej, w nakazaniu niezwłocznego zawieszenia stosowania progresywnej skali polskiego podatku od sprzedaży detalicznej do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję Europejską, dopatrzono się naruszenia unijnego prawa.

Skarga, choć złożona została przez MSZ, jest wynikiem sugestii płynącej z resortu finansów. Wnosił o nią w liście do Witolda Waszczykowskiego Wiesław Janczyk. Jego zdaniem nakaz pochodzący z Brukseli nie jest zgodny z pozostałymi działaniami, podejmowanymi na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, a także dyskryminuje Polskę w stosunku do Francji czy Hiszpanii, gdzie podobne rozwiązania prawne z powodzeniem funkcjonują.

– Będziemy dążyć do tego, żeby mali i średni przedsiębiorcy nie byli dyskryminowani – komentowała zaskarżenie decyzji KE premier Beata Kempa.