Od 2017 roku zmiany w ruchu unijnym

   • Unijni negocjatorzy osiągnęli porozumienie w sprawie ruchu bezwizowego
  • Wieczorem ustalono blokowanie wydawania wiz w sytuacji kryzysowej
  • Być może Ukraińcy i Gruzini będą mogli skorzystać z ruchu bezwizowego od 2017 roku 

Wczoraj wieczorem negocjatorzy unijnych rządów i przedstawiciele Parlamentu Europejskiego osiągnęli porozumienie w sprawie przepisów regulujących mechanizm zniesienia ruchu bezwizowego w przypadku stwierdzenia nadużyć prawa. Dzięki temu możliwe będzie zniesienia wiz przy wjeżdżaniu na teren Unii Europejskiej dla obywateli Gruzji i Ukrainy.

Największą trudność stanowiło doprecyzowanie regulacji dotyczących blokowania wydawania wiz –tzw. hamulca bezpieczeństwa, gdy zaobserwowany zostanie nagły lub intensywny wzrost liczby złożonych wniosków o azyl, które będą ocenione jako nieuzasadnione. Obawy wobec wystąpienia takich sytuacji kryzysowych zgłaszali zwłaszcza dyplomaci z Francji i Niemiec, którzy przewidywali napływ imigrantów w obu krajach przed wyborami prezydenckimi wiosną przyszłego roku.

Ustalenia przedstawicieli państw UE zostały również przyjęte przez ministrów Unii Europejskiej i Parlament Europejski. Niewykluczone więc, że Ukraińcy i Gruzini będą mogli skorzystać z ruchu bezwizowego już od 2017 roku. Umożliwienie obywatelom tych krajów wjazdu do strefy Schengen bez dodatkowych dokumentów ma być jednym z działań, które zbliży Ukrainę i Gruzję z Europą, oddalając je tym samym ze strefy wpływów rosyjskich.