Projekt ustawy przyjęty

   • Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
  • Istotą zmian, wprowadzonych nowelizacją, jest utworzenie KOWR
  • Ma to zredukować koszty funkcjonowania instytucji 

Zgodnie z informacjami, przekazanymi przez Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, autorstwa ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Istotą zmian, wprowadzonych nowelizacją, jest zastąpienie Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) i Agencji Rynku Rolnego (ARR) Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Ma to usprawnić działanie agencji w sektorze rolnym, a także na obszarach wiejskich, zredukować koszty funkcjonowania instytucji, poprawić dostępność usług i informacji, a także przyspieszyć realizację zadań.

– Nowa instytucja będzie prowadziła pracę na rzecz kształtowania ustroju rolnego, nadzoru właścicielskiego nad spółkami hodowlanymi, postępu biologicznego i roślinnego, promocji gospodarczej, OZE, programowania rozwoju – wyjaśniał szef resortu Krzysztof Jurgiel.

Obok KOWR funkcjonować będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która stanie się jedyną agencją płatniczą w Polsce, odpowiedzialną za płatności z Unii Europejskiej.

Proponowane zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2017 roku.