Ochrona konsumentów zostanie zwiększona

   • Projekty dwóch ustaw w podkomisji do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności
  • W założeniach utworzenie jednej instytucji z kilku istniejących
  • W planach ponadto powołanie Głównego Inspektora Bezpieczeństwa 

Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki przedstawił projekty dwóch ustaw na posiedzeniu sejmowej podkomisji do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności. Omawiane zmiany dotyczyły ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności oraz przepisów wprowadzających ustawę. Zakładają one połączenie w jedną instytucję Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (PIW), Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), Inspekcji Handlowej (IH) oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) i uczynienie jej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo żywności. Wszyscy pracownicy wymienionych podmiotów maja być automatycznie zwolnieni, a następnie zatrudnieni w nowo utworzonej agencji, która będzie podlegała ministrowi rolnictwa. Ponadto ma być powołany Główny Inspektor Bezpieczeństwa Żywności oraz pięciu zastępców. Stanowiska będą obsadzane na wniosek ministra rolnictwa przez Prezesa Rady Ministrów.

– Utworzenie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności zmniejszy liczbę kontroli i zwiększy ochronę konsumentów – argumentował Zarudzki.

Jak przekonywał wiceminister resortu, nowelizacja pozwoli na poprawę organizacji pracy inspekcji na poszczególnych poziomach, a także zmniejszenie liczby kontroli i audytów oraz ograniczenie icj kosztów. Ponadto systemu nadzoru zostanie uszczelniony, co zwiększy ochronę konsumenta.

Przedstawione zmiany w ubiegłym roku zostały poddane konsultacji publicznej, po której naniesiono na nie zgłoszone zmiany. W tym roku, 17 lutego, w nowej formie zgłoszono je do opinii międzyresortowych. Zdaniem przewodniczącej podkomisji Doroty Niedzieli już w czerwcu mogą trafić pod obrady Sejmu.