Powstanie Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

   • Opublikowano projekt ustawy o Narodowym Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego
  • Ma ono zapewnić wszelkie warunki, by obywatele wykorzystywali środki publiczne
  • Konsultacje społeczne nad treścią projektu będą trwały do 31 stycznia 2017 roku 

19 grudnia 2016 na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o Narodowym Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w wersji z 13 grudnia 2016 roku. Jego najistotniejszym celem jest stworzenie nowej instytucji – Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ma ono zapewnić wszelkie warunki – prawne, instytucjonalne i organizacyjne – do tego, by obywatele w pełni i efektywnie wykorzystywali środki publiczne na rozwój otwartego, konkurencyjnego i przejrzystego społeczeństwa obywatelskiego.

Planowane Centrum ma podlegać Prezesowi Rady Ministrów i przejąć zadania Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Stanie się również instytucją odpowiedzialną za dystrybucję środków z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a także planowanych źródeł: Grantów Instytucjonalnych i Inicjatyw Edukacyjnych.

– Wychodzimy naprzeciw środowisku, pokazujemy, że państwo ma ogromny interes w tym, żeby wspierać społeczeństwo obywatelskie, nie zamierza go w żaden sposób niszczyć, zawłaszczać, blokować, marginalizować, czy odcinać społeczeństwa obywatelskiego od środków publicznych, wręcz przeciwnie – przekonywał zapewniał w rozmowie z PAP Wojciech Kaczmarczyk, główny Twórca projektu, były pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i ds. równego traktowania, a obecnie dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Treść projektu jest dostępna na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Konsultacje społeczne nad treścią projektu będą trwały do 31 stycznia 2017 roku.