Komisja sprawiedliwości zarekomendowała regulacje

   • Projekt dot. konfiskaty rozszerzonej mienia pochodzącego z przestępstwa zarekomendowany
  • Sejmowa komisja sprawiedliwości wprowadziła do treści wyłącznie jedną poprawkę
  • Projekt ma na celu przeniesienie ciężaru dowodowego w zakresie pochodzenia mienia 

Sejmowa komisja sprawiedliwości w swoim sprawozdaniu zarekomendowała Sejmowi przyjęcie bez istotnych zmian rządowego projektu dot. konfiskaty rozszerzonej mienia pochodzącego z przestępstwa. Nadzwyczajna podkomisja z przewodniczącym posłem Andrzejem Matusiewiczem na czele wprowadziła do treści nowych regulacji wyłącznie jedną poprawkę, która miała na celu dostosowanie projektu do znowelizowanych przepisów z zakresu kontroli skarbowej.

– Niewątpliwie w interesie społecznym leży, aby odpowiedzialność sprawców określonego rodzaju groźnych przestępstw nie ograniczała się do odbycia kary, ale aby nie mogli oni również korzystać z majątku zdobytego w drodze przestępczej, a tym samym, aby pozbawieni byli podstaw finansowych do kontynuowania działalności przestępczej – argumentowali twórcy projektu w uzasadnieniu.

Istotą nowej regulacji jest więc rozszerzenie możliwości stosowania procedury przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa przez przeniesienie ciężaru dowodu w odniesieniu do nielegalnej korzyści majątkowej.

W obecnym stanie prawnym to oskarżyciel musi udowodnić, że mienie zostało zdobyte w sposób niezgodny z prawem. Obowiązek ten jest przeniesiony na sprawcę wyłącznie wówczas, gdy w wyniku przestępstwa zyskał co najmniej 200 tys. złotych. Projekt proponuje wprowadzenie tego wyjątku jako zasady dla każdego przestępstwa, niezależnie od wysokości osiągniętych korzyści. Co więcej, zezwala na możliwość przeprowadzenia lustracji mienia oskarżonego za okres pięciu lat przed popełnieniem przestępstwa.