Sejmowe komisje rozpoczęły prace

   • W dniu wczorajszym sejmowe komisje rozpoczęły analizę projektów ustaw oświatowych
  • Trafiły do nich nowelizacje z 23 poprawkami, które zostały wniesione w podkomisjach
  • Projekty przewidują likwidację gimnazjów od roku szkolnego 2017/2018 

dniu wczorajszym sejmowe komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządy Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpoczęły analizę projektów ustaw, które mają zreformować system edukacji.

Do komisji trafiły nowelizacje z 23 poprawkami, które zostały wniesione w podkomisjach, pracujących nad treścią ustaw w ubiegłym tygodniu. Miały one charakter doprecyzowujący – 18 z nich dotyczyło procedury legislacyjnej, a pozostałe 9 – materii merytorycznej.

Członkowie komisji odrzucili wnioski opozycji o odrzucenie sprawozdania podkomisji na temat przepisów projektu ustawy Prawo oświatowe. Złożyły je złożyły Krystyna Szumilas z Platformy Obywatelskiej i Katarzyna Lubnauer z partii Nowoczesna. Zaakceptowane zostały natomiast sugestie rządowe, zgodnie z którymi przy dwujęzycznych szkołach ponadpodstawowych będą mogły powstawać przygotowujące klasy wstępne.

– Zależy nam, by mieć ofertę, jedną z wielu, dla dziecka zdolnego – uzasadniała konieczność wprowadzenia poprawki minister edukacji Anna Zalewska.

Zgodnie z planowanymi zmianami resortu edukacji, projekty powołują w miejsce obecnych gimnazjów kolejne 3 klasy szkoły podstawowej. Przewidują również 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe. Zmiany miałyby wejść w życie od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas zostałaby wstrzymana rekrutacja do gimnazjum, a w szkołach podstawowych powstałby pierwszy rocznik klasy VII.