Rządowy projekt nowelizacji ws. ułatwienia dochodzenia wierzytelności

   • Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy
  • Jego głównym założeniem jest wzmocnienie pozycji wierzycieli względem dłużników
  • Nowelizacja ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku 

Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Głównym założeniem nowelizacji jest wzmocnienie pozycji wierzycieli względem dłużników. Inicjator zmian – Ministerstwo Rozwoju – zaproponował w tym celu utworzenie rejestru należności publicznoprawnych, w którym zostaną zestawione informacje o zaległościach administracyjnych i wobec samorządu, a także zmianę progu rozpoznawania sprawy w trybie postępowania uproszczonego do 20 tys. złotych wartości przedmiotu sporu. Takie rozwiązania mają rozwiązać problem zatorów płatniczych, wynikający z nieterminowych spłat długów przez kontrahentów.

– Państwo powinno tworzyć taką infrastrukturę prawną, żeby wierzyciele mieli skuteczne instrumenty prawne przeciwdziałania temu zjawisku. Nie będą tam wpisywane należności stwierdzone nieprawomocną jeszcze decyzją, tylko dopiero te, które nadają się do egzekucji i o których dłużnik został uprzedzony – przekonywał wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj.

Zdaniem resortu rozwoju zmiana ustawy ma poprawić płynność finansową przedsiębiorstw oraz zwiększyć potencjał rozwojowy małych i średnich firm, zwłaszcza w branży budowlanej i transportowej.

– Wyszliśmy z założenia, że przy odzyskiwaniu zapłaty kluczowy jest czas, a największe szanse na zapłatę występują w ciągu pierwszych trzech miesięcy wymagalności długu – dodał.

Projekt ustawy teraz trafi do komisji. Ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku.