CBA opublikowało założenia na najbliższe lata

   • Zaprezentowano założenia rządowego programu przeciwdziałania korupcji
  • Ujęto w nich osiem głównych zadań
  • Z treści programu wynika założenie działania dwufalowego 

Centralne Biuro Antykorupcyjne na posiedzeniu międzyresortowego zespołu koordynującego zaprezentowało założenia rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2017–2019, który stanowi główny instrument koordynacji krajowej polityki nielegalnego pobierania środków pieniężnych przez urzędników państwowych.

– Głównym celem dokumentu ma być realne ograniczenie korupcji w kraju i podniesienie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku. Program w nowej odsłonie ma być bardziej efektywny. Wśród głównych ośmiu zadań wymienia się wypracowanie zasad osłony systemu tworzenia prawa, a także najważniejszych zamówień publicznych i procesów prywatyzacyjnych. Postawiono w nim także na wzmocnienie współpracy międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania korupcji. Dokument ma zostać przyjęty w pierwszym półroczu 2017 roku – oświadczyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z treści programu wynika założenie działania dwufalowego – wzmocnienia działań prewencyjnych i edukacyjnych w społeczeństwie i w administracji publicznej, a także jednoczesne uskutecznianie zwalczania przestępczości korupcyjnej.