Powstał nowy projekt ustawy

   • Pod obrady sejmu trafił projekt, który ma na celu usprawnienie dochodzenia należności
  • Ma poprawić przede wszystkim sytuację małych i średnich przedsiębiorstw
  • Wejście w życie ustawy zaplanowano na 1 czerwca 2017 roku 

Pod obrady sejmu trafił projekt Ministerstwa Rozwoju, który ma na celu usprawnienie dochodzenia należności i zapobieganie zatorom płatniczym, a także wzmocnienie praw i gwarancji wierzycieli. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu skuteczniejszego dochodzenia wierzytelności ma poprawić przede wszystkim sytuację małych i średnich przedsiębiorstw.

– Poziom wypłacalności przedsiębiorcy (tzw. płynności) w dużej mierze zależy od terminowego regulowania zobowiązań przez jego kontrahentów. Brak zapłaty lub opóźnienie w zapłacie należności jest jednym z głównych czynników wpływających na kondycję finansową przedsiębiorstwa oraz jednym z podstawowych utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorstwa. Jak wynika z analiz, ok. 10% faktur w Polsce regulowanych jest z opóźnieniem przekraczającym 90 dni i jest to trzeci najgorszy wynik w Europie. Problem ten w dużym stopniu dotyczy przedsiębiorców z sektora MŚP , wśród których największe trudności mają przedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników – można przeczytać w uzasadnieniu projektu.

Nowelizacja wprowadza solidarną odpowiedzialność inwestora i wykonawcy w kwestii zapłaty należności podwykonawcom robót budowlanych, możliwość uzyskania zadośćuczynienia w wypadku naruszenia dóbr osobistych, a także roszczeń wynikających z rozstroju zdrowia. Wierzyciel otrzyma ponadto uprawnienie do wglądu w informacje o działaniach prawnych dłużnika w ciągu kolejnych 5 lat.

Projekt znajduje się na etapie pierwszego czytania. Wejście w życie ustawy zaplanowano na 1 czerwca 2017 roku.