Projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych w konsultacjach

   • Nowelizacja w opłatach RTV
  • Abolicja dla dłużników
  • Szczególne uprawnienia Poczty Polskiej 

Projekt nowelizacji dotyczący zmian w opłatach abonamentowych RTV jest już gotowy. Teraz czeka na konsultacje społeczne, które potrwają dwa tygodnie. Później prawdopodobnie dokument zostanie przesłany do Komitetu ds. Cyfryzacji oraz Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, a następnie do Komitetu Rady Ministrów. Głosowanie nad projektem odbędzie się w okolicach kwietnia.

W planach rządu jest większa efektywność w ściąganiu płatności. Ma się ona poprawić poprzez współpracę z dostawcami sieci telewizji kablowej i satelitarnej. To pierwszy krok, który ma na celu skuteczniejsze finansowanie mediów w Polsce. Szczególne uprawnienia będą nadane Poczcie Polskiej. Jej przedstawiciele będą mogli wysłać zapytanie do dostawców płatnej telewizji na temat rejestracji odbiorników RTV. Co ważne, dane osobowe gromadzone przez Pocztę Polską mają być zabezpieczone..

Osoby, które do tej pory nie płaciły abonamentu, zostaną objęte abolicją. Szacuje się, że dotknie ona ponad 2 mln gospodarstw domowych. Z danych KRRiT wynika, że kwota zaległości w płatnościach RTV z ostatnich 5 lat to przeszło 3 mld złotych. Skuteczne ściąganie należności ma ustabilizować sytuację mediów publicznych, by mogły one pełnić swoją misję.