Planowany krajowy zjazd prawników

   • Rada WPiA UW przyjęła „Uchwałę ws. naruszania ładu konstytucyjnego przez władze państwowe Rzeczypospolitej”
  • To również apel o zwołanie ogólnokrajowego kongresu polskich prawników
  • Uchwała wywołała oburzenie Krystyny Pawłowicz, związanej z Uniwersytetem Warszawskim 

dniu wczorajszym Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przyjęła „Uchwałę ws. naruszania ładu konstytucyjnego przez władze państwowe Rzeczypospolitej”, w której wyraziła zaniepokojenie rozwojem sytuacji w kraju i poczynaniami rządu. Poparty przez część pracowników naukowych dokument to również apel o zwołanie ogólnokrajowego kongresu polskich prawników.

– Kierując się obywatelską misją Uniwersytetu oraz obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wyraża sprzeciw wobec działań podejmowanych przez obecną większość parlamentarną, Prezydenta Rzeczypospolitej i Rząd – można przeczytać w treści dokumentu.

Uchwała wywołała oburzenie Krystyny Pawłowicz, związanej z Uniwersytetem Warszawskim. Uznała inicjatywę za bunt przeciw legalnie wybranej władzy państwowej. Wpis ze swoją opinią na jego temat umieściła na swojej stronie na portalu społecznościowym.

– Ta uchwała nie jest inspirowana ani inicjowana przez władze wydziału, nie została zgłoszona przez dziekana. Wydział nie angażuje się w kwestie polityczne – tłumaczył Paweł Piwowar – kierownik sekcji informacji, promocji i rozwoju WPiA UW.