Potwierdzono stosowanie niedozwolonych klauzul

   • UOKiK opublikował na swojej stronie istotny pogląd Prezesa UOKiK Marka Niechciała
  • Dotyczy on uznania klauzul waloryzacyjnych w umowie kredytowej za niedozwolone
  • To już kolejne stanowisko w sprawie należności waloryzowanych frankiem szwajcarskim 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował na swojej stronie istotny pogląd Prezesa UOKiK Marka Niechciała w sprawie uznania klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowie kredytowej za niedozwolone. W swoim oficjalnym pisemnym stanowisku prezes urzędu poparł stanowisko klienta, który domaga się przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu takiej oceny zapisów dokumentu podpisanego z bankiem BPH.– Postanowienia umowne określające zasady ustalania kursów kupna i sprzedaży waluty CHF, na podstawie których ustalane są odpowiednio kwota kredytu i wysokość rat kredytu, spełniają przesłanki uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne. Oceny abuzywności sąd powinien dokonać na dzień zawarcia umowy – stwierdził Niechciał w dokumencie. – Wobec powyższego, uznanie klauzul waloryzacyjnych za niedozwolone może w okolicznościach niniejszej sprawy wpływać również na ważność samej umowy kredytu – dodał.

Stanowisko Prezesa UOKiK to już kolejny istotny pogląd w sprawie należności wynikających z umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany frankiem szwajcarskim. Największe wątpliwości instytucji budzą postanowienia dotyczące wyliczenia i przeliczania salda kredytu, sposobu wyliczania kursu franka szwajcarskiego oraz spłaty rat. Ich sformułowanie pozwala bowiem bankowi na jednostronne ustalanie wysokości świadczeń.

Jak podkreśla UOKiK, ocena prawna nie jest jednak adekwatna dla innych spraw, które pozornie mogą wydawać się podobne. Prezes UOKiK w każdym przypadku ocenia