Czy radni mogą tylko uchwalać gminny budżet i udzielać absolutorium?

   • Ekspert odpowiada w sprawie uprawnień radnych w sprawie finansów gminy
  • Kojarzone są one najczęściej z uchwalaniem gminnego budżetu i udzielaniem absolutorium
  • Jednak rady gmin mogą w skuteczny sposób oddziaływać na gospodarkę finansową 

Uprawnienia radnych dotyczące gospodarki finansowej kojarzone są najczęściej z uchwalaniem gminnego budżetu i udzielaniem wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) absolutorium z jego wykonania.

– Są to niewątpliwie najbardziej nośne decyzje rad gmin, którym niejednokrotnie towarzyszy znaczny wydźwięk medialny – wskazuje administratywistka Barbara Fabin. – Jednakże uchwała budżetowa czy też uchwała w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu nie są jedynymi uchwałami, podejmowanymi na podstawie Ustawy o finansach publicznych w sprawach gospodarki finansowej, a ich wagi nie sposób umniejszać – dodaje.

Jak podkreśla, rady gmin poprzez swoją działalność normotwórczą mogą w skuteczny sposób oddziaływać na gospodarkę finansową JST.

Barbara Fabin ukończyła studia administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Jest członkiem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Szkoli z tematyki finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl