Projekt MSWiA ułatwi działania w sytuacjach kryzysowych

   • Nowelizacja zakłada uporządkowanie dotychczas przepisów prawnych
  • Jej głównym założeniem jest utworzenie Centralnej Bazy Magazynowej
  • W pierwszym etapie powstaną bazy w Bydgoszczy, Częstochowie oraz Krakowie 

MSWiA opracowało projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Nowelizacja zakłada uporządkowanie i ujednolicenie obowiązujących dotychczas przepisów prawnych. Ponadto jej głównym założeniem jest powstanie Centralnej Bazy Magazynowej. Będą w niej utworzone całodobowe bazy logistyczne ze sprzętem dla służb ratowniczych na wypadek sytuacji kryzysowych.

– 27 lat temu obrona cywilna opierała się na strukturach paramilitarnych. Dziś na całym świecie, w Unii Europejskiej, obrona cywilna wygląda zupełnie inaczej. Chodzi o stworzenie kompleksowej ustawy w tym zakresie – skomentował planowane zmiany nadbryg. Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

W pierwszym etapie zakładane jest otwarcie centrów logistycznych w Bydgoszczy, Częstochowie oraz Krakowie. Docelowo powstaną one w pobliżu węzłów komunikacyjnych i lotnisk.

– Planowane utworzenie centrów z niezbędnym sprzętem ma pozwolić na elastyczne i dopasowane do skali zagrożenia, gospodarowanie zasobami ochrony ludności. Zasoby te będą wykorzystywane na terenie całego kraju, ułatwiając prowadzenie akcji ratowniczych i przyczyniając się do zmniejszenia strat spowodowanych skutkami zagrożeń. Zakłada się, że czas niezbędnej pomocy nie może być dłuższy niż 6 godzin od czasu zadysponowania – można przeczytać w uzasadnieniu.