Nowelizacja trafi pod obrady sejmu

   • Dziś przewidziano drugie czytanie projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
  • Jego głównym założeniem jest uwzględnianie wpływu uchwalanego prawa na MŚP
  • Propozycja zmian została przyjęta przez Sejmową Komisję Gospodarki i Rozwoju 

Dziś na posiedzeniu plenarnym Sejm przewidziano drugie czytanie prezydenckiego projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jego głównym założeniem jest uwzględnianie wpływu wszystkich projektów uchwalanych ustaw z zakresu praw i obowiązków majątkowych oraz regulacji wobec organów administracji publicznej przedsiębiorców na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wyniki analiz miałyby znaleźć się w uzasadnieniu do projektu jako element obowiązkowy.

– Zarówno poziom skomplikowania przepisów podatkowych, jak i nadmiar obowiązków administracyjno-formalnych oddziałuje na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w znaczenie większym stopniu niż na przedsiębiorstwa duże. Uznaje się za uzasadnione poczynienie szczególnych starań w celu dopasowania projektowanych przez prawodawcę regulacji do specyfiki funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – można przeczytać w uzasadnieniu projektu nowelizacji.

Propozycja zmian została przyjęta w pierwszym czytaniu przez Sejmową Komisję Gospodarki i Rozwoju 14 grudnia 2016 roku. Poparł go również rząd.

– Tego typu rozwiązania poprawiają jakość procesu legislacyjnego z jednej strony, a z drugiej strony szczególnie uwzględniają interes małych i średnich przedsiębiorstw, co jest przez nas w pełni popierane – oświadczył Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.