Nowelizacja przeszła bez poprawek

   • W dniu wczorajszym dwie senackie komisje uchwaliły przyjęcie bez poprawek ustawy o zgromadzeniach
  • Projekt wprowadza 3-letnią zgodę na organizowanie cyklicznych zgromadzeń w tym samym miejscu
  • Jutro nowelizacja trafi do Senatu, który będzie obradował nad jej treścią 

W dniu wczorajszym dwie senackie komisje: Praw człowieka, Praworządności i Petycji, a także Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej uchwaliły przyjęcie bez poprawek ustawy o zgromadzeniach. Wniosek o akceptację projektu bez ingerowania w treść złożył Waldemar Bonkowski – senator PiS. 9 senatorów zaakceptowało tę propozycję, 4 głosowało przeciw, tylko 1 członek wstrzymał się od głosu.

Projekt nowelizacji przede wszystkim wprowadza 3-letnią zgodę na organizowanie cyklicznych zgromadzeń w tym samym miejscu oraz odmowę możliwości organizacji w tym samym miejscu i czasie konkurencyjnego zgromadzenia. Dodatkowo legalizuje pierwszeństwo zgromadzeń, których inicjatorami są organy władzy publicznej, kościoły i związki wyznaniowe.

O odrzucenie ustawy apelowało 147 organizacji pozarządowych, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy i szef Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Ponadto negatywne opinie o jej treści wydali Rzecznik Praw Obywatelskich i Sąd Najwyższy.

– Większość społeczeństwa popiera tę władzę i ona ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo obywateli. Tu nie ma żadnego zagrożenia dla wolności demokracji. Nie ma dnia, by po Warszawie nie pedałowała jakaś demonstracja. Ta ustawa to uporządkowanie tej sytuacji – uzasadniał koniecznośc wprowadzenia nowelizacji senator Bonkowski.

Jutro projekt ustawy trafi do Senatu, który będzie obradował nad jej treścią.