Specjalny program dla lokatorów gminnych zasobów mieszkaniowych

   • Władze gminy Polkowice wprowadzą program dla lokatorów gminnych zasobów
  • Pozwoli on na odpracowanie zadłużenia z tytułu zaległości czynszowych
  • Dedykowany będzie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej 

W gminie Polkowice zostanie wdrożony specjalny program, który pozwoli osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej na odpracowanie zadłużenia z tytułu zaległości czynszowych. Program będzie dotyczył lokatorów gminnych zasobów mieszkaniowych.

Łączna suma zaległych czynszów wynosi w Polkowicach około 7 milionów złotych. Obecnie trwają prace na stworzeniem szczegółowego programu, który będzie określał w jaki sposób będzie można odpracować zaległości.

Osoby, które wyrażą taką chęć i spłacą należność główną będą mogły liczyć na całkowite bądź częściowe umorzenie odsetek. Program ma na celu umożliwienie osobom fizycznym wyjścia z zadłużenia, a tym samym poprawę warunków bytowych. Będzie to też mobilizacja do regulowania bieżących należności.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd