Jutro wchodzi w życie nowelizacja prawa konsumenckiego

   • 10 stycznia zacznie obowiązywać ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
  • Precyzuje ona obowiązki przedsiębiorców i uprawnienia konsumentów
  • Wprowadza również termin na rozpatrzenie reklamacji 

10 stycznia zacznie obowiązywać ustawa z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Precyzuje ona obowiązki przedsiębiorców dotyczące umożliwienia klientom korzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, a także wprowadza obowiązek udzielenia odpowiedzi na reklamację konsumenta.

– Zasadniczym celem przedłożonego pakietu legislacyjnego jest przyczynianie się do należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej przez zapewnienie konsumentom możliwości składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania. Zgodnie z założeniami pakietu legislacyjnego dostęp do tanich i efektywnych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich będzie korzystny także dla przedsiębiorców, którzy uzyskają instrument pozwalający na uniknięcie długotrwałych i kosztownych procesów sądowych w sytuacjach spornych z konsumentami – głosi uzasadnienie do projektu ustawy.

Po wejściu w życiu nowelizacji konsumenci, którzy dokonali zakupów w polskich sklepach internetowych, będą mogli skorzystać z unijnej elektronicznej platformy rozwiązywania sporów, a brak odpowiedzi przedsiębiorcy w sprawie złożonej reklamacji w ciągu 30 dni od jej złożenia, będzie jednoznaczne z jej uznaniem i zgodą na rozpatrzenie sporu na ścieżce pozasądowej.

Ustawa będzie miała zastosowanie w sprawach dotyczących reklamacji składanych od 10 stycznia włącznie.