Nowy projekt Ministerstwa Sprawiedliwości

   • Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem zmiany Kodeksu Cywilnego
  • Zakłada on m.in. skrócenie podstawowego terminu przedawnienia roszczeń
  • Tempo prac pozwala zakładać, że mógłby wejść w życie w pierwszej połowie roku 

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem zmiany Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym ma zostać skrócony podstawowy termin przedawnienia roszczeń. Jak zakłada nowelizacja, miałby on wynosić 6 zamiast obowiązujących dotąd 10 lat. Bez zmian pozostaną 3-letnie terminy roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy też z tzw. świadczeniami okresowymi.

Co więcej, egzekucja przedawnionego roszczenia będzie niemożliwa, a podmiotem z urzędu odpowiedzialnym za ustalenie, czy dane roszczenie jest przedawnione, będzie sąd. Do tej pory uznanie przedawnienia następowało wyłącznie wówczas, gdy taki zarzut podniósł dłużnik. W innym wypadku sąd rozpatrywał sprawę i mógł nakazać egzekucję roszczenia nawet wówczas, jeśli formalnie było ono już przedawnione.

– Ta nowelizacja jest oczekiwana przez wielu Polaków, zwłaszcza uboższych, którzy nie korzystają z pomocy prawnej.(...) Polacy będą chronieni przed przedawnionymi roszczeniami i nie będą wpadali w spirale zadłużenia – przekonywał na konferencji prasowej poseł PiS Arkadiusz Mularczyk – inicjator prac nad zmianą przepisów.

Zgodnie z założeniami wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, tempo prac pozwala zakładać, że nowelizacja mogłaby wejść w życie jeszcze w pierwszej połowie obecnego roku.