Postulaty RPO i RPD

   • Na wspólnej konferencji rzecznicy zawnioskowali o wprowadzenie zmian w prawie
  • Postulowali nowelizację prawa regulującego funkcjonowanie Funduszu Alimentacyjnego
  • Ich wątpliwości budzi zwłaszcza istnienie progu dochodowego 

Wczoraj na wspólnej konferencji Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zawnioskowali o wprowadzenie zmian w regulacjach dotyczących Funduszu Alimentacyjnego.

– Potrzebne są zmiany w funkcjonowaniu Funduszu Alimentacyjnego, przede wszystkim podniesiony musi być próg dochodowy uprawniający do korzystania z Funduszu – stwierdzili zgodnie.

W obecnym stanie prawnym Fundusz Alimentacyjny udziela pomocy dzieciom nieotrzymującym alimentów od osób, od których płacenie ich przysądzono. Skorzystać z niego mogą jednak wyłącznie pobierający alimenty żyjący w rodzinach, w których dochód na osobę nie przekracza 725 złotych.

– Takie kryterium dochodowe określono w 2007 roku i od tamtej pory nie było ono waloryzowane, mimo że minimalne wynagrodzenie wzrosło ponad dwukrotnie, a w 2017 roku wynosi 2 tys. złotych – zaznaczyli rzecznicy. – Uważamy, że czas najwyższy, aby podwyższyć ten próg, trzeba podjąć poważną dyskusję, jak ten Fundusz powinien działać – dodali.

Zdaniem Rzecznik Praw Dziecka najlepszym rozwiązaniem byłoby zlikwidowanie progu dochodowego.

– Utrzymywanie tego progu na poziomie niezmienianym od 10 lat wyklucza wiele dzieci z możliwości uzyskania pomocy od państwa – stwierdził.