Rząd reaguje na interwencję RPO

   • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wprowadzi zmiany do projektu nowelizacji
  • Jest to wynik interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Na sugestie odpowiedział wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wprowadzi zmiany do projektu nowelizacji przepisów o ochronie lokatorów przed eksmisją. Jest to wynik interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Ingerencja rzecznika związana była z zastąpieniem w nowej regulacji obowiązku zapewnienia przez sąd lokalu socjalnego kobietom w ciąży, z dziećmi, inwalidom, najuboższym możliwością takiej gwarancji, o której zastosowaniu miałby każdorazowo decydować sąd. Jak zwrócił uwagę Bodnar, podobne rozwiązanie obowiązywało przed 2000 rokiem.

– Statystyki dotyczące eksmisji „na bruk” były w owym czasie na tyle zatrważające, że wprowadzenie katalogu grup społecznych szczególnie chronionych wydawało się wtedy oczywiste, bo praktycznie co drugi eksmitowany lądował wtedy na bruku – przypominał RPO.

W odpowiedzi na te sugestie, wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński zapowiedział uwzględnienie uwag rzecznika.

– Rozważona zostanie zmiana art. 14 ust. 4 ustawy w kierunku zaproponowanym przez Rzecznika, tj. polegająca na ustanowieniu podstawy materialnoprawnej dla sądów do orzekania o braku prawa do lokalu socjalnego nie tylko w sytuacji, gdy osoby wymienione w art. 14 ust. 4 ustawy mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany, ale także wtedy, gdy ich sytuacja materialna pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie – stwierdził Smoliński.

Minister zapewnił ponadto, że poprawiony projekt nowelizacji będzie ponownie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.