Od 17 czerwca usuwanie drzew i krzewów na nowych zasadach

   • Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świdnicy informuje o zmianach w przepisach
  • Obowiązek uzyskiwania zezwolenia nie dotyczy osób fizycznych z pewnymi zastrzeżeniami
  • Po dokonaniu zgłoszenia do BOŚ, muszą zostać dokonane oględziny drzewa 

Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świdnicy informuje, że z dniem 17 czerwca wejdą w życie zmiany w przepisach dotyczących usuwania drzew i krzewów.

Obowiązek uzyskiwania zezwolenia nie dotyczy osób fizycznych w przypadku, gdy usuwane drzewa lub krzewy rosną na nieruchomościach stanowiących własność tych osób i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z zastrzeżeniem, że właściciel takiej nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do prezydenta miasta.

Zgłoszenie powinno zawierać :  • imię i nazwisko wnioskodawcy,
  • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
  • rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.Po dokonaniu zgłoszenia pracownicy Biura Ochrony Środowiska muszą dokonać oględzin drzewa, a więc z jego usunięciem trzeba się wstrzymać do czasu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

Z obowiązku dokonanie zgłoszenia zwolnione są drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm (nad poziomem gruntu) nie przekracza 50 cm.

W stosunku do wszelkich jednostek organizacyjnych (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, ogrody działkowe), osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą, a także osób fizycznych niebędących właścicielami (użytkownicy wieczyści, dzierżawcy), pozostaje obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Z obowiązku uzyskania zezwolenia zwolnione są drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm (nad poziomem gruntu) nie przekracza 50 cm.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd