Ulga za remont zabytkowych budynków

   • Właściciele budynków wpisanych do ewidencji zabytków miasta zostaną zwolnieni z podatku
  • Warunkiem jest wykonanie remontu zabytkowych nieruchomości
  • To kolejny pomysł na poprawę wizerunku i estetyki miasta 

Właściciele budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Tomaszowa Mazowieckiego zostaną zwolnieni z podatku od nieruchomości, jeśli wykonają remont. Zakres prac obejmuje m.in. przeprowadzenie izolacji fundamentów, przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej, a także remont dachów i prześwitów bramowych. To kolejny pomysł na poprawę wizerunku i estetyki miasta.

25 maja radni Rady Miejskiej przyjęli uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Tomaszowa Mazowieckiego wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami. Ma ona zachęcić właścicieli nieruchomości, w tym także podmiotów prowadzących działalność gospodarczą do przeprowadzenia remontów. Program przyczyni się do poprawy atrakcyjności całego miasta.

Zakres prac obejmuje: prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz roboty budowlane w zakresie: remontu elewacji budynków, remontu prześwitów bramowych, wykonania izolacji fundamentów, a także przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości będzie przyznawane na okres od 3 do 7 lat podatkowych, w zależności od poniesionego nakładu finansowego. Aby skorzystać z programu należy wykonać prace remontowe o wartości powyżej 40 tys. zł.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim (budynek A, pokój nr 8, nr tel. 44 724 23 11, wew. 308 lub 208).

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd