Pasywność na wylocie

   • MOPR we Włocławku będzie realizował II edycję „Programu Oddłużenie”
  • Potrwa ona od 3 lipca do 30 listopada bieżącego roku
  • Cel programu to pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 

Od 3 lipca do 30 listopada Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Administracją Zasobów Komunalnych, będzie realizował II edycję „Programu Oddłużenie”.

Głównym celem programu jest pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zagrożonym utratą mieszkania w związku z zaległościami w opłatach czynszowych, utrzymanie osób i rodzin w środowisku zamieszkania oraz zapobieganie eksmisjom i bezdomności. Istotne jest, ma on zostać osiągnięty nie poprzez wsparcie pasywne (wypłatę świadczeń), lecz poprzez aktywizację zawodową.

Osoby przystępujące do Programu będą zatrudnione w ramach robót publicznych od lipca 2017 do listopada 2017r na terenie Miasta Włocławek m.in. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych i Dróg, Środowiskowym Domu Samopomocy, Domu Pomocy Społecznej, Miejskiej Jadłodajni, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „MALUCH”.

Uczestnicy Programu są zobowiązani przekazywać przynajmniej 50% ze swojego wynagrodzenia na konto AZK w ramach spłaty zadłużenia.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd