Sąd Okręgowy uniewinnił lidera grupy Behemoth

 

Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał dziś wyrok uniewinniający Adama Darskiego – znanego jako Nergala. Lider deathmetalowej grupy Behemoth był oskarżony o publiczne znieważenie polskiego godła w materiałach promujących trasę koncertową „Rzeczpospolita Niewierna”, odbywającą się w dniach 30 września–10 października 2016 roku.

Na plakatach i grafikach promocyjnych pojawił się wówczas wizerunek orła nawiązującego stylistyką do polskiego godła, z diabelskimi rogami zamiast korony, a także z dodanymi dwoma wężami, czaszką, odwróconym krzyżem i napisem „Rzeczpospolita Niewierna”.

Opinie biegłych z zakresu heraldyki i ikonografii uzyskane w toku śledztwa potwierdzały, że materiały promocyjne celowo zniekształcały godło narodowe, nadając mu treści odmienne ideowo od oryginalnych.

Żądanie prokuratora to 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz 10 tys. zł grzywny. Sędzia przychylił się jednak do wniosku obrońca oskarżonego, który optował za jego uniewinnieniem. Wyrok nie jest prawomocny.

– Rysunek orła stworzony przez jednego z oskarżonych nie może być uznany za zawierający w swojej treści godło RP, albowiem brak mu istotnego niezbędnego elementu, jakim jest korona. Orzeł bez korony nie jest bowiem godłem Rzeczypospolitej Polskiej. Może być ewentualnie uznany za godło Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, ale bez wątpienia nie o taki przedmiot ochrony chodzi ustawodawcy (…) Nie można znieważyć godła państwowego, w które w świetle obowiązujących przepisów takim godłem nie jest. Tak jak, nie każde spowodowanie śmierci jest morderstwem, tak nie każdy rysunek, na którym wykorzystano symbole w sposób niewłaściwy czy też nawet nieakceptowany, stanowi przestępstwo znieważenia tego symbolu (…) Znieważeniem będzie przykładowo oblanie, oplucie, podeptanie, podpalenie i inne podobne czynności – uzasadnił rozstrzygnięcie orzekający w sprawie sędzia Kapała.

Źródło: