Jak ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), ponad dwie trzecie ludności świata (5 mld osób) w 2030 roku nie będzie miało dostępu do opieki medycznej i ubezpieczeń społecznych, jeśli nie pojawią się nowe inwestycje w powszechną ochronę zdrowia.

Informacje zostały przekazane w raporcie opublikowanym w niedzielę, w którego treści WHO wzywa do powiększania średnich wydatków na ochronę zdrowia o przynajmniej 1%.

infoplanet sluzba zdrowia 5 mld osob bez opieki medycznej ubezpieczenie

– Jeśli na serio chcemy dążyć do zapewnienia powszechnego dostępu do ubezpieczeń i opieki medycznej oraz podniesienia poziomu życia ludzkiego, powinniśmy poważnie podchodzić do problemu podstawowej opieki medycznej. Oznacza to, że podstawowe usługi zdrowotne, takie jak szczepienia, opieka prenatalna, doradztwo medyczne dotyczące stylu życia, powinny być jak najbardziej dostępne dla rodzin i zagwarantowane w ten sposób, aby ludzie nie musieli płacić za to wszystko z własnej kieszeni – oświadczył dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus w komunikacie, który został wydany w związku z raportem.

Jak podkreślił dyrektor generalny WHO, wszystkie państwa powinny w ciągu dekady podwoić ilość środków inwestowanych w ochronę zdrowia, aby zapewnić swoim obywatelom powszechną dostępność do opieki medycznej. Wyliczył również, że wyłącznie podniesienie inwestycji o 200 mld dolarów rocznie w skali światowej (5% z 7,5 biliona dolarów wydawanych obecnie) może uratować życie 60 milionom ludzi.

infoplanet sluzba zdrowia 5 mld osob bez opieki medycznej

– Może również przedłużyć statystyczny czas trwania życia ludzkiego do 2030 r. o 3,7 roku, przyczyniając się jednocześnie w znacznej mierze do polepszenia perspektyw rozwoju społecznego i gospodarczego na świecie – wskazał dyrektor generalny Światowej Organizacja Zdrowia.

Jak wskazuje w raporcie WHO, wszystkie kraje powinny zwiększyć wydatki na ochronę zdrowia, choć kraje mniej rozwinięte i dotknięte konfliktami mogą wymagać pomocy z zewnątrz. To istotne zwłaszcza z uwagi na fakt, iż obciążenie wydatkami na ochronę zdrowia dla większości rodzin na świecie w ciągu ostatnich 5 lat znacząco wzrosło.