Zarząd krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy poinformował o wpłynięciu zawiadomienia o ukaraniu byłego ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza za publiczne wypowiedzi dotyczące lekarzy rodzinnych. Wyrok w tej sprawie wydał Sąd Lekarski Wojskowej Izby Lekarskiej.

Sąd Lekarski Wojskowej izby Lekarskiej rozpatrzył wniosek złożony przez Ogólnopolski Związek Zawodowego Lekarzy oraz lekarzy w sprawie ukarania byłego ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza za wypowiedzi dla mediów, których treść miała „dyskredytować” pracowników służby zdrowia.

infoplanet sluzba zdrowia byly minister zdrowia ukarany wyrok

– Sąd Lekarski Wojskowej Izby Lekarskiej rozpatrzył wniosek m. innymi Zarządu Krajowego OZZL (wnioskowali także indywidualni lekarze) o ukaranie byłego ministra zdrowia LEKARZA Bartosza A. za to, że:  wypowiadając się publicznie w mediach w dniach 5 i 6 stycznia 2015 roku nie dochował należytej staranności w formułowaniu opinii o działalności zawodowej grupy lekarzy rodzinnych w Polsce, publicznie ich dyskredytując, czym naruszył art. 1 ust. 3 Kodeksu Etyki Lekarskiej, co stanowi przewinienie zawodowe określone w art. 53 ustawy o izbach lekarskich, w tym samym miejscu i czasie wypowiadając się publicznie w mediach naruszył godność zawodu lekarza poprzez przedstawienie negatywnego wizerunku lekarzy podważające zaufanie do tego zawodu, czym naruszył art.1 ust.3 Kodeksu Etyki Lekarskiej, co stanowi przewinienie zawodowe określone w art. 53 ustawy o izbach lekarskich – wyjaśniono w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Jak wynika z przekazanej informacji, w sprawie byłego ministra Sąd Lekarski Wojskowej Izby Lekarskiej orzekł winę w zakresie zarzucanych Bartoszowi Arłukowiczowi czynów i nałożył za to karę upomnienia. Orzeczenie jest jednak nieprawomocne, co oznacza, że polityk może odwołać się od niego w terminie 14 dni od doręczenia.

infoplanet sluzba zdrowia byly minister zdrowia ukarany

W przesłanym wniosku o ukaranie Ogólnopolski Związek Zawodowego Lekarzy wskazywał, że podważanie zaufania do zawodu lekarza uderza nie tylko w lekarzy, ale również w pacjentów, którzy – zdaniem zarządu krajowego organizacji – „być może tracą na tym najwięcej”.

Zgodnie z przedstawioną argumentacją, zaufanie do lekarza jest podstawą relacji chory – lekarz i ma istotny wpływ na cały proces leczenia, w tym na jego skuteczność i koszty, ponieważ pacjenci, którzy nie ufają lekarzom, są bardziej roszczeniowi w zakresie dodatkowych, niepotrzebnych badań, kolejnych konsultacji i wielokrotnej weryfikacji postawionej diagnozy lub zastosowanego sposobu leczenia.