Rząd przyjął nowy projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, który wprowadza możliwość kształcenia pielęgniarek i położnych w ramach studiów pierwszego stopnia również w formie niestacjonarnej. Nie będą to jednak możliwości dla wszystkich.

Projekt opracowany przez ministra zdrowia przewiduje kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia nie tylko w ramach regularnych studiów dziennych, ale także w formie niestacjonarnej. Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej zakłada, że taka forma nauki będzie dostępna przede wszystkim dla osób już wykonujących zawody medyczne, które będą chciały uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe, by podjąć pracę jako pielęgniarka lub położna.

infoplanet sluzba zdrowia niestacjonarne studia dla pielegniarek

– Według danych OECD, w 2015 roku wskaźnik pielęgniarek zatrudnionych na 1 tys. mieszkańców Polski wynosił 5,2, natomiast średni wskaźnik pielęgniarek na 1 tys. mieszkańców w krajach OECD ukształtował się w 2015 roku na poziomie 9,0. Obecnie odnotowuje się zainteresowanie kształceniem na kierunku pielęgniarstwo przez osoby wykonujące inne zawody medyczne, np. ratowników medycznych czy opiekunów medycznych – wskazuje komunikat Centrum Informacyjnego Rządu.

Program studiów dla pielęgniarek i położnych pierwszego stopnia w formie niestacjonarnej, a także czas trwania zajęć i liczba ich godzin ma – zgodnie z treścią nowelizacji – pokrywać się ze stacjonarną formą studiów. Nowe możliwości mają „realnie wpłynąć na zwiększenie liczby studentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo” oraz – w efekcie – zwiększyć osób wykonujących te zawody w przyszłości.

Dodatkowo projekt przewiduje również płatny urlop szkoleniowy dla pielęgniarek i położnych, który ma wynieść rocznie nie więcej niż 6 dni roboczych. Będzie on mógł zostać wykorzystywany na szkolenia, konferencje lub kursy. Zgodnie z przepisami zawartymi w nowelizacji urlop szkoleniowy ma przysługiwać wszystkim pielęgniarkom i położnym, niezależnie od wymiaru czasu pracy lub okresu zatrudnienia.