25 czerwca w Warszawie miała miejsce siódma i ostatnia konferencja, prowadzona w ramach narodowej debaty o zdrowiu „Wspólnie dla Zdrowia”. Podsumowano na niej wszystkie dotychczasowe spotkania i sformułowano wnioski, które są efektem 15 miesięcy prac zespołu przedstawicieli nauki, pacjentów, zarządzających placówkami zdrowia, polityków i ekspertów.

Efektem narodowej debaty o zdrowiu „Wspólnie dla Zdrowia”, a także prac Rady Społecznej, ma być dokument, który stanie się podstawą do opracowania wieloletniego planu napraw organizacyjnych i prawnych, w tym potrzebnych nowelizacji ustaw. Jak podkreślał w czasie spotkań minister zdrowia Łukasz Szumowski, nowy, adekwatny do potrzeb Polaków system ochrony zdrowia to plan nie na jedną kadencję parlamentarną, ale na o wiele dłuższą perspektywę.

infoplanet sluzba zdrowia politycy i eksperci wspolnie dla zdrowia debata

– Analiza postaw Polaków wobec zmian w ochronie zdrowia wskazuje, iż ci nie chcą rewolucji. Polacy nie chcą wywrócenia systemu do góry nogami, nie chcą, żeby system zmienił się z dnia na dzień w taki sposób, który doprowadzi do chaosu, problemów z zorientowaniem się pacjenta, gdzie i jak ma się diagnozować i leczyć. Dlatego przewidujemy działania sukcesywnie zaplanowane na rok po roku – podkreślił minister zdrowia.

Główne tezy planu zmiany polskiego systemu ochrony zdrowia przedstawił przewodniczący Rady Społecznej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”, kierownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii I Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Paweł Górski. Jak stwierdził, są nimi: promocja zdrowia, skuteczne i dostępne leczenie, ograniczenie nierówności oraz stabilność finansowa.

infoplanet sluzba zdrowia politycy i eksperci wspolnie dla zdrowia premier

– Trzeba zmienić negatywne trendy zdrowotne i przywrócić naszemu społeczeństwu poczucie odpowiedzialności za zdrowie. Aby tak się stało, konieczne jest wzmocnienie działań edukacyjnych już na etapie szkolnym. Należy rozważyć wprowadzenie systemu zachęcającego do badań profilaktycznych i szczepień finansowanych ze środków publicznych. Widać również konieczność zwiększenia kompetencji medycyny pracy, która teraz zajmuje się głównie orzecznictwem, a mogłaby przyczynić się np. do wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych – komentował specjalista.

Jak ocenił premier Mateusz Morawiecki, w nagraniu wyemitowanym w czasie konferencji, debata „Wspólnie dla zdrowia” jest punktem wyjścia do utworzenia wieloletniego planu rozwoju systemu ochrony zdrowia opartego na porozumieniu różnych środowisk, sił politycznych i społecznych. „Sprawnie działający system ochrony zdrowia to zadanie o narodowym znaczeniu. To interes nas wszystkich” – przekonywał szef rządu.